Nordfyns Bank afslutter 1. halvår af 2022 med et resultat på 14,9 mio. kr. før skat.

 Koncernens netto rente- og gebyrindtægter udgør 106,4 mio. kr., hvilket er som forventet. Beløbet er på niveau med den tilsvarende periode af 2021. Der har været stor aktivitet på boligområdet, mens der fortsat er væsentligt lavere aktivitet på investeringsområdet, når vi sammenligner med 1. halvår 2021.

Konflikten i Ukraine og den markante inflationsudvikling har sat sine spor i kursudviklingen på bankens obligationsbeholdning, som må indkassere en negativ kursudvikling på 19,2 mio. kr.

Koncernens behov for nedskrivninger på udlån udvikler sig fortsat gunstigt. I 1. halvår 2022 har koncernen således tilbageført netto 4,1 mio. kr. Koncernens tidligere foretagne reservering af et beløb til eventuelle nedskrivninger relateret til covid-19 er fortsat intakt og fastholdes således på de 16,6 mio. kr. som er udgiftsført i 2020. Den stærkt stigende inflation og konflikten i Ukraine er opmærksomhedspunkter, som vi ser med stor alvor på.

Koncernen vil fortsætte i det strategiske spor, der skal sikre mere udlån til erhvervssegmentet, ligesom der sigtes mod øgede aktiviteter på formueområdet med investering og pension som bærende elementer.

Koncernens udlån er steget med 6,5% sammenlignet med 30.6.2021 og med 5,1% sammenlignet med 31.12.2021.

Forventningerne for hele året 2022 om et resultat før skat i niveauet 40-50 mio. kr. fastholdes.

 

Holger Bruun
Adm. direktør