Samarbejdspartnere

Realkredit

Formidler af realkreditlån
Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C formidler realkreditlån på vegne af:

– Totalkredit (privatejendomme)
– Totalkredit Erhverv
– DLR (erhvervsejendomme)

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Totalkredit, Totalkredit Erhverv og DLR for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provison, der fragår i den bidragssats, som kunden betaler.