Finansiering

Garantier

Nordfyns Bank kan hjælpe med at stille en række forskellige garantier, som kan være gavnlige i forskellige situationer. Garantier indgår ofte som et vigtigt element ved indgåelse af handler og/eller kontrakter.
Samtidig kan garantier

  • begrænse trækket på din virksomheds likviditet
  • gøre din virksomhed i stand til at kunne deltage i eksempelvis licitationer