Samarbejdspartnere

Skadeforsikringer

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank yder personlig rådgivning om private skadeforsikringer gennem Privatsikring, og handler på vegne af Privatsikring A/S ved formidlingen af disse private skadeforsikringer. Forsikringerne tegnes således gennem:

Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V.

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er medlem af garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis Forsikringsselskabet Privatsikring A/S går konkurs.

Hverken Nordfyns Bank eller Privatsikring A/S har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Nordfyns Bank har ikke en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte Privatsikring A/S i relation til formidling af skadeforsikringer, og kan derfor frit indgå aftaler med andre udbydere.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Privatsikring A/S for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler. Oplysninger herom i øvrigt fremgår af Privatsikrings generelle forbrugerorientering, som udleveres i forbindelse med tegning af forsikring.