Investering

Aktiesparekonto

Investering med lavere beskatning
Med en Aktiesparekonto har du nu mulighed for at investere i aktier og slippe billigere i skat af afkastet. En aktiesparekonto består af en konto med et tilhørende depot.

Det gælder for en Aktiesparekonto:

  • Man kan kun have én aktiesparekonto i alt (der må ikke oprettes en konto i flere banker)
  • Maksimalt indskud i 2024 er 135.900 kr. (beløbet forventes gradvist forhøjet, men det er lovbestemt)
  • Investering kan foretages i børsnoterede aktier samt aktiebeskattede investeringsforeninger
  • Gevinster beskattes med 17%
  • Tab kan modregnes og fremføres til modregning i fremtidige gevinster på aktiesparekontoen
  • Beskatningen sker efter lagerprincippet, hvilket vil sige, at der årligt sker afregning af evt. skat.

Det er lovbestemt, at der ikke må ikke ske en forrentning af indestående på en aktiesparekonto.

Du kan selv overføre midler til din aktiesparekonto og du foretager også selv aktiehandel via det tilknyttede depot. Det sker enten i din Netbank eller Mobilbank.

Du kan frit hæve indestående på kontoen, men du kan aldrig indskyde mere end op til det maksimle loft. (135.900 kr. i 2024) 

Bestilling af Aktiesparekonto
Her kan du bestille en Aktiesparekonto