Nordfyns Bank styrker sin tilstedeværelse i Odense med ny filial

Nordfyns Bank åbner i efteråret sin tredje filial i Odense, når lokalbanken rykker ind i nyrenoverede lokaler i Næsby. Filialen bliver samtidig ny arbejdsplads for bankens medarbejdere i Otterup og Søndersø. Begge de to nordfynske filialer fastholdes og bemandes fra efteråret på faste dage samt til kundemøder.

Nordfyns Bank kan til efteråret byde sine kunder velkommen i en helt ny filial i Næsby i Odense.
Filialen skal supplere de to eksisterende Odense-filialer i Skibhus og i Dalum og er led i et strategisk arbejde med at styrke lokalbankens position i Odense.

Det handler ifølge adm. direktør i Nordfyns Bank, Holger Bruun, om at være tættere på bankens mange kunder i Odense, men det handler også om i et større perspektiv at styrke og fremtidssikre banken.

”Først og fremmest glæder vi os over, at Nordfyns Bank snart tæller otte filialer i det fynske, og vi glæder os til at invitere vores kunder indenfor i den nye Odense-filial,” siger Holger Bruun og uddyber, hvorfor han ser en styrket position i Odense som en nødvendighed.

”For at sikre vores kunder den bedst mulige rådgivning skal vi ikke alene være nærværende og i øjenhøjde. Vi skal også fremover kunne tiltrække højtspecialiseret arbejdskraft og kompetente unge mennesker til banken, og derfor giver det mening at have en endnu stærkere position i en storby og studieby som Odense.”

Et stærkt team giver den bedste rådgivning

Udover en række forventede nyansættelser kommer filialen, når den står klar, også til at være arbejdsplads og udgangspunkt for bankens medarbejdere fra Otterup og Søndersø.
På den måde ønsker Nordfyns Bank at skabe bedre betingelser for samarbejde på tværs, videndeling og et stærkt fagligt miljø, der kan imødekomme de stigende krav til såvel compliance og kunderådgivning.

”Basalt set handler det om, at vi som lokalbank er stærkt rustet til at imødekomme fremtidige krav fra såvel myndigheder som kunder. Vi skal sikre de bedst mulige betingelser for videndeling, kompetenceudvikling og specialisering til gavn for vores kunder. Vi tror på, at en stærkere og samlet enhed står bedst rustet til den opgave,” siger direktøren.

Holder fast i den lokale forankring
Holger Bruun betoner samtidig, at der ikke er tale om en afvikling af de to filialer i Otterup og Søndersø. Nordfyns Bank vil fastholde begge filialer. Når den nye filial står klar, vil banken fortsat have medarbejdere siddende i filialerne i begge byer på faste åbningsdage. Dertil kan bankens kunder fortsat booke fysiske møder med deres rådgivere ligesom i dag.

”Det er vigtigt at understrege, at vi ønsker at fastholde vores filialer i Otterup og Søndersø, selvom vi flytter medarbejdernes arbejdsplads til Næsby. Vi vil også fortsat have medarbejdere tilstede fysisk på faste dage i begge filialer. Og akkurat som i dag kan en kunde i enten Otterup eller Søndersø booke et møde med sin rådgiver og afholde det fysisk i en af filialerne på alle hverdage. Det laver vi ikke om på,” siger Holger Bruun.

Nordfyns Bank overtager pr. dags dato lokalerne i Næsby, som nu skal gennemgå en større renovering. Det er planen, at den nye filial står færdig og klar til indflytning omkring oktober.

Holger Bruun
Adm. direktør