Indsatsen mod hvidvask

Legitimation

Vi skal kende din identitet
Vi skal sikre os, at vi kender identiteten på vores kunder. Som privatkunde skal du identificeres i banken ved at give Nordfyns Bank kopi af gyldig billedlegitimation med navn og identifikationsnummer som fx CPR-nummer, og dokumentation for adresse.

Som hovedregel skal du fremvise:

  • Sundhedskort og kørekort/pas

Hvis du hverken har pas eller kørekort, kan følgende være et alternativ. Der skal vises mindst to af nedenstående danske legitimationsdokumenter, hvis der ikke fremskaffes gyldig billedlegitimation:

  • Dåbs- eller navneattest
  • Seneste forskudsopgørelse eller årsopgørelse fra SKAT
  • Paskvittering
  • Værgebeskikkelse
  • Dokument fra offentlig myndighed, fx folkepensionsmeddelelse
  • Asylkort/opholdstilladelse

Børn, som endnu ikke har pas, kan i stedet fremvise dåbsattest eller navneattest.