Fra og med 1. september 2022 skal privatkunder, der bruger Nordfyns Bank som primær bankforbindelse, ikke længere betale negative indlånsrenter. Rentesatsen vil således fra denne dato være 0% for hele indeståendet.

For erhvervskunder hæves rentesatsen for indlån med 0,5% fra og med 1. september 2022.

Ændringerne skyldes den officielle renteforhøjelse på 0,5% fra Danmarks Nationalbank, som annonceret den 21. juli 2022.

Som en konsekvens af den officielle renteændring, vil rentesatserne på lån og kreditter bliver reguleret. Vi vil advisere kunderne herom.