Regler og retningslinjer

Klagevejledning

Eventuel utilfredshed med Nordfyns Bank
Vi gør alt for at undgå fejl i Nordfyns Bank, og det er vores mål, at vores kunder er tilfredse med os og vores måde at gøre tingene på.

Skulle du alligevel have et problem med en sag – eller med os, så håber vi, du først og fremmest vil drøfte problemet med din rådgiver i Nordfyns Bank. Kan vi i samarbejde med dig ikke løse problemet til din tilfredshed, har du mulighed for at klage til bankens klageansvarlige. Se dialogboksen til højre.

EU-Kommissionens online klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse, som er bank@nordfynsbank.dk

Det Finansielle Ankenævn
Ønsker du at indgive en klage over Nordfyns Bank til Det Finansielle Ankenævn er kontaktoplysningerne:

Det Finansielle Ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K

www.fanke.dk
Tlf. 35 43 63 33


Særligt vedrørende Forbrugerombudsmandens stævning af større dansk bank vedrørende spørgsmål om lovhjemmel til at opkræve negative renter på særlige kontoformer

Forbrugerombudsmanden har stævnet en større dansk bank for at få domstolene til at afgøre, om bankerne har haft den fornødne lovhjemmel til at opkræve negative renter på udvalgte kontoformer. Det drejer sig om:

  • Børneopsparing
  • Børnebørnskonto
  • Gaveopsparing
  • Kreditorbeskyttede konti
  • Ratepension
  • Selvpension
  • Kapitalpension
  • Basal indlånskonto

Har du haft en af disse konti og betalt negativ rente, og vurderer du, at det ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, kan du indgive en klage herom. Det skal ske via Det Finansielle Ankenævns hjemmeside, som du finder HER

Klager til banken
Såfremt du ønsker at klage til os, beder vi dig formulere din klage skriftligt og sende den til bankens klageansvarlige, som er underdirektør Michael Kjærgaard. Du skal sende den til følgende adresse:

Michael Kjærgaard
Nordfyns Bank
Dannebrogsgade 1
5000 Odense C

Du er også velkommen til at sende en mail til: klage@nordfynsbank.dk