Samarbejdspartnere

Investeringsforeninger

Formidler af Investeringsforeningsbeviser
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C formidler investeringsforeningsbeviser på vegne af:

  • BankInvest
  • SparInvest
  • SydInvest
  • ValueInvest
  • Maj Invest
  • HP-Invest
  • Falcon
  • Stonehenge

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af ovennævnte samarbejdspartnere for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed – også kaldet “kvalitetsforbedrende service”. Honoreringen sker som en formidlingsprovision, der varierer.

Hvad er Kvalitetsforbedrende Service?
Du kan læse mere om kvalitetsforbedrende service herunder.