Rekordresultat i Nordfyns Bank

Resultat før skat på 66,5 mio. kr. forrenter egenkapitalen med 21,7% p.a.

 

Nordfyns Bank koncernen kan med stor tilfredshed se tilbage på et halvår, der er lukket af med et rekordresultat.

Der er 3 væsentlige elementer, der har været drivkræfterne bag det positive resultat. Renteudviklingen har betydet, at rentemarginalen er øget. Koncernens beholdning af værdipapirer har også udviklet sig positivt, og endelig har en fortsat positiv udvikling i kundernes kreditbonitet betydet, at der har kunne tilbageføres nedskrivninger.

Aktiviteten på boligmarkedet har været særdeles afdæmpet i indeværende år, og det er baggrunden for, at koncernens gebyrindtægter falder i forhold til samme periode sidste år. Det mere end opvejes dog af en bedre rentemarginal.

Koncernen udlån er status quo i forhold til 31. december 2022, hvilket skal ses i lyset af den føromtalte afdæmpede aktivitet på boligområdet samt en generel svagere låneefterspørgsel.

Forventningerne til hele 2023 blev i starten af juli måned opjusteret til et resultat før skat på 95-115 mio. kr., hvilket fortsat er gældende.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør