Investor

Corporate Covernance

Hvad er Corporate Governance?
Det handler om, hvilke overordnede målsætninger selskaber bør forfølge, og hvorledes selskabers ledelsesstrukturer og –opgaver mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og føres ud i livet.

Til højre kan du se Nordfyns Banks aktuelle Corporate Governance.

Her kan du se Nordfyns Banks aktuelle Corporate Governance

2023Tidligere udgaver:

2022  2021  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014