CSR

CSR (Corporate Social Responsibility, oversættes typisk til virksomhedernes sociale ansvar og en række andre tilgrænsende betegnelser.

CSR havde sit indtog i forbindelse med ændring af årsregnskabsloven i december 2008. Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

CSR der er indtænkt i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden, kan kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR.

Begreber som tillid, troværdighed og hæderlighed har altid spillet en vigtig rolle i erhvervslivet fordi man anså det for at være den rigtige måde at drive forretning på. Men det er nyt, at virksomhedernes sociale ansvar er en selvstændig ledelsesdisciplin. Hvor social ansvarlighed tidligere stort set handlede om, at virksomheder filantropisk gjorde noget for de svagest stillede, handler det i dag især om måden, hvorpå virksomheder driver deres forretning, hvordan dette påvirker omverdenen.

:: CSR 2019

:: CSR 2018

:: CSR 2017

:: CSR 2016

:: CSR 2015

Kontakt din lokale rådgiver her, og du er godt i gang med at få et godt overblik over økonomien.