Fortsat fremgang i kerneforretningen

31,1 mio. kr. i resultat før skat for 2022

Nordfyns Bank koncernen realiserer den højeste basisindtjening i bankens historie. 4% højere end rekordniveauet fra 2021.

Toplinjen viser en flot fremgang, som i høj grad er drevet af stor aktivitet på boligområdet. I samme periode af 2021 var der også høj aktivitet på boligområdet men i særdeleshed også på investeringsområdet, som i indeværende år har været noget neutraliseret pga. de markante kursfald og store rentestigninger. Derfor er fremgangen i år meget positiv isoleret set. Koncernens omkostninger er steget med 11,8 mio. kr. hvilket primært skyldes øgede omkostninger til drift og udvikling af IT.

Renteudviklingen har sat betydelige spor i kursudviklingen på bankens obligationsbeholdning, som må indkassere en negativ kursudvikling på 27,4 mio. kr. De samlede kursreguleringer er negative med 19,4 mio. kr. mod en gevinst på 13,1 mio. kr. i 2021.

Som følge af den usikre økonomiske situation, herunder konflikten i Ukraine, har koncernen valgt at justere modelberegningerne for nedskrivninger samt det ledelsesmæssige skøn. Justeringerne har haft en negativ driftspåvirkning på 7,0 mio. kr., som fordeler sig med 4,6 mio. kr. vedrørende justeringen af modelberegningerne og 2,4 mio. kr. vedrørende justeringen af det ledelsesmæssige skøn, der herefter udgør 19,0 mio. kr. De samlede nedskrivninger udgør 7,3 mio. kr. mod en tilbageførsel på 25,0 mio. kr. i 2021.

Koncernens udlån er steget med 4% sammenlignet med 31. december 2021.

Koncernen forventer et resultat før skat for året 2023 i niveauet 60-70 mio. kr.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør