Kort

Rejseforsikringer

På Mastercard har du nogle rigtig gode rejseforsikringer, som i mange tilfælde supplerer den rejseforsikring, du typisk har som en del af din private indboforsikring.

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i hvordan du er dækket, og ikke mindst hvordan du ønsker at være dækket. Det gælde i særdelshed i forhold til sygdom på en udlandsrejse, men også sådan noget som mulighed for afbestilling, forsinket bagage m.v.

Har du spørgsmål til dækninger m.v.?
Forsikringsdækningerne på Mastercard varierer alt efter hvilket af kortene du har, så sæt dig grundigt ind i dækningerne, det er givet godt ud. Du kan sammenligne dækningerne HER.

Har du indboforsikring hos vores samarbejdspartner, Privatsikring, kan du læse om dækningerne på den tilhørende rejseforsikring HER

Spørgsmål til dækninger m.v. på dine rejseforsikringer på dit Mastercard eller rejseforsikringen på den Privatsikring Indboforsikring rettes i begge tilfælde til Privatsikrings Kundecenter på mail: privatsikring@privatsikring.dk eller telefon 70 11 17 07

Rigtig god rejse.

Hvis uheldet er ude

Hvis du får behov for at gøre brug af din rejseforsikring, så skal du kontakte følgende:

Sygdom af enhver art:
Kontakt SOS International
24 timer i døgnet.
Tlf. +45 70 10 50 50

Øvrige skader og afbestillinger vedr. Mastercard Rejseforsikring:
Anmeld online