Investering

Disclosure-forordning

Bæredygtige investeringer – Disclosure-forordningen
Med Disclosure-forordningen har man fra EU-kommissionens side sat fokus på den grønne omstilling. Fra den 10. marts 2021 stilles der derfor krav om, at alle finansielle aktører forholder sig til bæredygtighedsrisici i de udbudte investeringsprodukter. Målet er en række fælles standarder for, hvad der kan karakteriseres som ”grønne-produkter”.

Med bæredygtighedsrisici forstås bl.a. hvordan selskaber agerer i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse, hvilket under ét benævnes ESG. (Enviroment, Social og Governance).

I Nordfyns Bank hilser vi tiltagene velkommen!

Vi samarbejder med en lang række investeringsforeninger, der alle har en politik for ansvarlige investeringer. For bankens egne investeringsprodukter indgår bæredygtighed også i udvælgelsen af investeringsforeninger, aktier og obligationer. Vi har en ambition om, at vi på sigt kan inddrage bæredygtighed i langt større grad, men det kræver et bedre datagrundlag, end det er tilfældet i dag.

Herunder finder du bankens politikker m.v. på området:

 

Principal Adverse Impacts (PAI-indikatorer)
Nordfyns Bank har på nuværende tidspunkt ikke teknisk mulighed for at offentliggøre PAI-indikatorer. Vi forventer at dette vil ske i løbet af meget kort tid.
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.
(opdateret den 26. juni 2023)