Investering

Disclosure-forordning

Bæredygtige investeringer – Disclosure-forordningen
Med Disclosure-forordningen har man fra EU-kommissionens side sat fokus på den grønne omstilling. Fra den 10. marts 2021 stilles der derfor krav om, at alle finansielle aktører forholder sig til bæredygtighedsrisici i de udbudte investeringsprodukter. Målet er en række fælles standarder for, hvad der kan karakteriseres som ”grønne-produkter”.

Med bæredygtighedsrisici forstås bl.a. hvordan selskaber agerer i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse, hvilket under ét benævnes ESG. (Enviroment, Social og Governance).

I Nordfyns Bank hilser vi tiltagene velkommen. Herunder finder du bankens politikker m.v. på området: