Investering

Kvalitetsforbedrende service

Nordfyns Bank samarbejder med en række danske investeringsforeninger om rådgivning og formidling af Investeringsforeningsbeviser. I den forbindelse modtager Nordfyns Bank formidlingsprovision fra de pågældende investeringsforeninger (tredjepartsbetaling). Til gengæld for den modtagne formidlingsprovision, forpligter Nordfyns Bank sig til at yde en kvalitetsforbedrende service til de kunder der investerer i de pågældende investeringsforeningsbeviser.

I Nordfyns Bank er den kvalitetsforbedrende service opdelt i 5 grupper. Indplaceringen af den enkelte kunde i grupperne, afhænger af den modtagne formidlingsprovision for de foregående 4 kvartaler. Placeringen i grupperne revurderes efter hvert kvartal.

Du kan altid ved henvendelse til investeringsafdelingen få oplyst, hvilken gruppe du er indplaceret i.

Vi har valgt et loft på max 50.000 kr. i provisionsbetaling. Yderligere provisioner tilbagebetales til kunden.

Vil du vide mere?
Her kan du læse et fakta ark om kvalitetsforbedrende service.