Kvalitetsforbedrende service

Nordfyns Bank samarbejder med en række danske investeringsforeninger om rådgivning og formidling af Investeringsforeningsbeviser. I den forbindelse modtager Nordfyns Bank formidlingsprovision fra de på-gældende investeringsforeninger (tredjepartsbetaling). Til gengæld for den modtagne formidlingsprovision, forpligter Nordfyns Bank sig til at yde en kvalitetsforbedrende service til de kunder der investerer i de på-gældende investeringsforeningsbeviser.

I Nordfyns Bank er den kvalitetsforbedrende service opdelt i 5 grupper. Indplaceringen af den enkelte kunde i grupperne, afhænger af den modtagne formidlingsprovision for de foregående 4 kvartaler. Placeringen i grupperne revurderes efter hvert kvartal.

Du kan altid ved henvendelse til investeringsafdelingen få oplyst, hvilken gruppe du er indplaceret i.

Se kvalitetsforbedrende service faktaark