Investering

MiFID

Hvad er MiFID?
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er et regelsæt, som blev implementeret i 2007. Formålet er at udvikle et samlet Europæisk marked for handel med værdipapirer, fælles standarder, fri konkurrence og bedre driftskvalitet på de finansielle markeder.

Hvad betyder det i praksis?
For den private investor betyder MiFID en bedre investorbeskyttelse og gennemsigtighed på de finansielle markeder. MiFID medfører ændrede retningslinier for investorrådgivning, og derfor skal alle private investorer, som modtager rådgivning omkring køb og salg af værdipapirer, afgive endnu flere oplysninger omkring formueforhold m.v. til deres bank, idet det lovgivningsmæssigt nu er pålagt banken at indhente disse oplysninger.

Læs de generelle regler i boksen til højre.

Investeringsforeninger
Nordfyns Bank samarbejder med en række investeringsforeninger.
Du kan læse om samarbejdet samt bankens honorering for distribution m.v. i boksen til højre.

Vil du vide mere?
Her kan du læse et fakta ark om kvalitetsforbedrende service.

Investeringsforeninger
Herunder kan du læse mere om samarbejdet samt bankens honorering for distribution m.v.