Meget tilfredsstillende 1. halvår

– rekordernes halvår i Nordfyns Bank

Med et rekordresultat både målt på basisresultat og på det samlede resultat, står Nordfyns Bank stærkere end nogensinde og med et godt afsæt ind i 2. halvår – og ikke mindst ind i et spændende jubilæumsår.

• Basisresultatet stiger med 53% til 34,8 mio. kr.
• Resultat før skat udgør 56,4 mio. kr. mod 8,4 mio. i 2020
• Udlån stiger 1,9% til 1,7 mia. kr. sammenlignet med ultimo 2020
• Resultatet for hele 2021 er den 2. juli 2021 opjusteret til 65-75 mio. kr. før skat

” Vi havde en noget forsigtig tilgang til tingene i starten af året, da samfundet atter lukkede ned i forbindelse med covid-19, men vores bekymringer blev gjort til skamme. Interessen for at handle ejendomme har overgået vores forventninger, og det samme gælder aktiviteten på investeringsområdet. Det er især disse to områder, der har drevet fremgangen, når vi isoleret ser på basisresultatet. Længere nede i regnskabet har vores behov for at foretage nedskrivninger på udlån været særdeles behersket, ligesom flere af vores kunder har fået væsentligt bedre fodfæste således, at vi har kunne tilbageføre tidligere nedskrivninger. Vores udlån stiger med 1,9%, og det er isoleret set tilfredsstillende i et særdeles konkurrencepræget marked” ud-taler administrerende direktør Holger Bruun.

Nordfyns Bank har fortsat reserveret ca. 17 mio. kr. til at imødegå covid-19 relaterede nedskrivninger på udlån. Indtil videre har vi ikke set en egentlig negativ effekt af covid-19, men der er fortsat en vis usikkerhed, og inden længe skal virksomhederne påbegynde tilbagebetaling af udskudte betalinger til det offentli-ge, og det kender vi ikke til fulde konsekvensen af.

Forventningerne til hele 2021 er positive
På trods af at aktiviteten på boligmarkedet er aftaget noget hen over sommermånederne er det forventningen, at også 2. halvår af 2021 vil gå fornuftigt. Beskæftigelsen er høj, og der er positive signaler fra erhvervslivet generelt.

Nordfyns Bank har den 2. juli 2021 opjusteret forventningerne til hele 2021 til et resultat før skat i niveauet 65-75 mio. kr.

Holger Bruun
Adm.direktør