Regler og retningslinjer

Indskydergaranti

Indskydergaranti pr 1. juni 2015
Reglerne om indskydergaranti er ændret med virkning fra 1. juni 2015. Indskud i Nordfyns Bank er omfattet af Garantiformuen, der administreres af Finansiel Stabilitet.

Hvilke indskud er dækket?
Garantiformuen dækker indskud i pengeinstitutter op til 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.).

Indskud på særlige indlån der er foretaget inden 1. juni 2015
Indskud på særlige indlån er dækket ubegrænset også efter 31. maj 2015, men kun det beløb som står på kontoen pr. den 31. maj 2015. Det gælder ikke pensionskonto. Også indskud, der foretages på pensionskonti efter den 31. maj 2015, er dækket ubegrænset.
Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du f.eks. har oprettet en børneopsparing, vil kun det der står på kontoen den 31. maj 2015 fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud.
Særlige indlån er f.eks. børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.
Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. den 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler udbetales eller overføres.

Uddybende materiale
Du finder det fuldstændige regelsæt og vilkår for indskydergarantien herunder. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Nordfyns Bank.