UngBank

UngBank 0-17 år

Fra dit barn bliver født til det fylder 17 år, vil det gradvist få flere og flere muligheder, efterhånden som det bliver ældre. Allerede fra 7 år kan dit barn få et betalingskort, der kan bruges til en lommepengekonto, og ved 13 år kan dit barn få MobilePay.
Læs mere om dit barns muligheder herunder.

Børneopsparing
En opsparing kan være en stor hjælp, når dit barn skal flytte hjemmefra, starte på nyt studie, tage kørekort og lignende.
Selvom renten på en børneopsparing er meget lav i disse år, har du stadigvæk en mulighed for at få børneopsparingen til at vokse lidt mere. Det indestående på en børneopsparing kan investeres på flere forskellige måder. Du kan vælge imellem:

  • En kontant forrentning, hvor afkastet følger markedsrenten.
  • En puljeinvestering, hvor din investering spredes over flere værdipapirer
  • Individuelt depot, hvor du selv bestemmer, hvilke værdipapirer der investeres i.

Det er dig, der bestemmer, om pengene skal investeres og i så fald, hvordan de skal investeres.

Fakta om børneopsparing
> Der kan oprettes én konto pr. barn
> Maksimalt årligt beløb er 6.000 kr.
> Det samlede indskud kan ikke overstige 72.000 kr.
> Kontoen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år.
> Kontoen skal hæves senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.

Børnebørnskonto
En opsparing til dine børne- eller oldebørn er et godt økonomisk afsæt – selv små indskud kan med tiden blive til en god sum penge.
Det er dig, der bestemmer, hvornår kontoen skal udbetales. Du kan vente til barnet fylder 21 år, men det kan for eksempel også ske i forbindelse med barnets konfirmation. Vær opmærksom på, at du skal have samtykke fra barnets forældre, før du opretter en Børnebørnskonto.

Fakta om børnebørnskonto
> Man kan indbetale op til det årlige gavebeløb.
> Det samlede indskud må ikke overstige 500.000 kr.
> Kan oprettes indtil 17 år.

> Indestående på en børnebørnskonto skal senest udbetales til barnet, når det fylder 21 år.
Indestående på kontoen kan investeres helt eller delvist i værdipapirer.

Mastercard Young
Med et Mastercard Young kan du handle over 29 mio. steder i Danmark og udlandet. Uanset om du vil handle i kiosken, tøjbutikken eller på nettet, kan du betale med Mastercard Young.​En af fordelene ved Mastercard Young er, at du højst kan bruge det beløb, som du har til rådighed på kontoen. Beløbet bliver trukket på din konto med det samme, så du har hele tiden overblik over dine penge.

Kortet kan udstedes fra 7 år, men kan først benyttes online, når barnet er fyldt 13 år og har fået MitID.

I faktaboksen til højre kan du læse mere om Mastercard Young

Fakta om Mastercard Young
> Kortet er gratis
> Der kan kun hæves det beløb, der står på kontoen
> Kortet kan udstedes fra 7 år
> Det kan bruges til online handel, når barnet er fyldt 13 år og har fået MitID

Læs mere
På Lopi Mastercards hjemmeside kan du læse mere om Mastercard Young, herunder også om beløbsgrænser, kortbestemmelser o.lign.

Netbank/Mobilbank
Med netbank/mobilbank har dit barn under 18 år mulighed for selv at følge med i sin økonomi. Du kan som forælder bestemme, hvilke konti dit barn skal have adgang til at se, og hvilke konti de selv må råde over. Ligeledes kan det gøres sådan, at dit barn ikke kan overføre penge til eller fra kontoen, men blot se beløbet. Man vil altid have adgang til at se sine kortoplysninger i Netbank/Mobilbank.

Det kræver at barnet har MitID.

Tag kontakt til din rådgiver for hjælp til oprettelse af netbank/mobilbank til dit barn.

MobilePay
Når dit barn fylder 13 år, kan det få MobilePay. Inden MobilePay kan oprettes, kræves følgende:

  • Har oplyst deres telefonnummer hos deres bankrådgiver
  • Har MitID
  • Har eget betalingskort

Få mere information om MobilePay til børn på MobilePays hjemmeside.

Læs mere
På MobilePays hjemmeside kan du læse meget mere om MobilePay til børn fra 13 år. Her er der også en guide til, hvordan MobilePay oprettes til børn.
På samme side finder du også en række gode råd, så du som forælder kan hjælpe dit barn med at undgå svindel.

NemID bliver til MitID

Til dig, der er 15 år.
Herunder kan du læse mere om, hvordan du får NemID.

Læs mere