Investering

Bestil LEI-kode

Hvad er en LEI-kode?
En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en kode på 20 cifre, der entydigt identificerer en juridisk enhed,
som deltager i transaktioner på finansmarkederne – på tværs af markeder og retssystemer.

Hvem kan få en LEI-kode?
En LEI-kode kan udstedes til alle juridiske enheder. Dog ikke til enheder, som ikke er juridisk selvstændige. Disse skal anvende modervirksomhedens LEI-kode.
Som privatperson kan du ikke få en LEI-kode.

Hvad koster en LEI-kode?
Det koster ca. 150 euro at få oprettet en LEI-kode. Du skal påregne et årligt gebyr på ca. 2/3 af etableringsgebyret.
Gebyret dækker driften af LEI systemet.
Under normale omstændigheder vil der være omkring en uges ekspeditionstid.

Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEI-koden?

  1. Udarbejd alle juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder eller fonde, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontoradresse(r),
    enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Vælg den LEI-udsteder, som du ønsker at benytte
  3. Udfyld de nødvendige informationer til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Følg udstederens anvisninger i forhold til betaling af registreringsgebyret
  5. Din valgte LEI-udstederen validerer de informationer, du har indtastet
  6. LEI-udstederen foretager nu en registrering af din bestilling og sender en bekræftelse pr. e-mail til dig

Hvor kan jeg få min LEI-kode?
En LEI-kode fås hos en bemyndiget LEI-udsteder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit),
som validerer visse oplysninger om din enhed, inden den udsteder LEI-koden.

Du kan rekvirere en LEI-kode på følgende hjemmesider:

En fuldstændig liste over bemyndigede LEI-udstedere findes her