Indsatsen mod hvidvask

CRS

Hvad er FATCA og CRS?
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er en række amerikanske regler, som har til formål at forhindre, at privatpersoner, virksomheder og virksomhedsejere, som er skattepligtige i USA, unddrager sig skattebetaling ved at benytte udenlandske banker til finansielle overførsler.

Danmark og USA har indgået aftale om udveksling af oplysninger. Derfor har vi i Danmark en lovgivning om, at vi som bank skal identificere alle kunder, konti og depoter, som kan være skattepligtige i USA og sende disse oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder via SKAT.

Desuden har Danmark en aftale med en række andre lande i OECD-regi om en ny fælles ”Common Reporting Standard”(CRS). Den forpligter os og de deltagende lande til at indsamle og udveksle visse oplysninger om personer og virksomheder med skattepligt i et eller flere af de øvrige deltagende lande.

FATCA og CRS reglerne gælder for alle danske pengeinstitutter.

Du kan blive kontaktet af os i forhold til FACTA og CRS
For at leve op til myndighedernes krav, skal vi af og til besvare spørgsmål om vores kunder. I henhold til FATCA og CRS er vi forpligtet til at få en egenerklæring på nye kunder samt udvalgte eksisterende kunder, som skal belyse, i hvilke lande den enkelte kunde er skattepligtig.

Hvis du er skattepligtig i enten USA eller en af de øvrige lande i CRS fællesskabet, skal vi indhente det såkaldte TIN-nr. (Tax Identification Number) eller anden type udenlandsk, individuel identifikationsnummer (pendant til det danske CPR/CVR) og registrere det i vores systemer.

Er du ny kunde?
Som ny kunde skal du i forbindelse med oprettelsen hos os udfylde en kundeaftale eller en særskilt egenerklæring. Som eksisterende kunde, bliver du kontaktet, såfremt vi har brug for, at du udfylder en egenerklæring. Det er via denne kundeaftale eller erklæring, at du fortæller os, om du er skattepligtig i et andet land end Danmark.

Egenerklæring og TIN-blanket
Herunder kan du printe en egenerklæring samt TIN-blanket.