Samarbejdspartnere

Firmapension

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank tilbyder livs- og pensionsforsikringer til virksomheder og deres ansatte gennem Letpension (en del af PFA). Forsikringerne, tegnes gennem:

Letpension forsikringsformidling A/S
Teknikerbyen 5
2830 Virum
CVR-nr 2940 1675

Letpension er ikke et skadeforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Hverken Nordfyns Bank eller Letpension har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig behovsanalyse.

Nordfyns Bank har en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte Letpension i relation til Firmapensionsordninger.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Letpension for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler.