fbpx

bank@nordfynsbank.dk

+45 5948 9300

Samarbejdspartnere

Firmapension

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank yder kollektiv rådgivning til virksomheder og deres ansatte om livs- og pensionsforsikringer gennem Nærpension(en del af AP Pension), og handler på vegne af Nærpension Pension ved formidlingen af firmapensionsordninger. Forsikringerne, tegnes gennem:

AP Pension
Østbanegade 135
2100 København

AP Pension er ikke et skadeforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Hverken Nordfyns Bank eller AP Pension har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig behovsanalyse.

Nordfyns Bank har en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte AP Pension i relation til Firmapensionsordninger gennem Nærpension.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Nærpension for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler.