Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Nordfyns Bank samarbejder med en lang række virksomheder for at sikre vores kunder de bedste produkter. Samarbejderne sker typisk i forening med andre lokalbanker for at sikre en tilstrækkelig volumen til at priserne på de enkelte produkter bliver konkurrencedygtige.

Formidling af forsikringer er omfattet er IDD

IDD (Insurance Distribution Directive) er et europæisk direktiv, som Finanstilsynet og EU-Kommissionen har implementeret til de danske nationale regler. IDD skærper kravene til forsikringsformidling, idet formålet er at beskytte forbrugere og private investorer. Direktivet stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Nordfyns Bank er som formidler af såvel skades- og pensionsforsikringer omfattet af direktivet.

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank yder personlig rådgivning om livs- og pensionsforsikringer gennem Letpension, og handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af disse livs- og pensionsforsikringer. Forsikringerne, der i daglig tale betegnes som “Letsikringer” tegnes således gennem:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø.

PFA Pension er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Hverken Nordfyns Bank eller PFA Pension har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om
god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Hverken Nordfyns Bank eller Privatsikring A/S har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig behovsanalyse.

Nordfyns Bank har en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte PFA Pension i relation til livs- og pensionsforsikringer gennem Letpension.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Letpension for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler.

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank yder kollektiv rådgivning til virksomheder og deres ansatte om livs- og pensionsforsikringer gennem Nærpension(en del af AP Pension), og handler på vegne af Nærpension Pension ved formidlingen af firmapensionsordninger. Forsikringerne, tegnes gennem:

AP Pension
Østbanegade 135
2100 København

AP Pension er ikke et skadeforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Hverken Nordfyns Bank eller AP Pension har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig behovsanalyse.

Nordfyns Bank har en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte AP Pension i relation til Firmapensionsordninger gennem Nærpension.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Nærpension for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler.

Forsikringsformidler
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Nordfyns Bank er hos Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Dokumentation herfor findes på Finanstilsynets website.

Eventuelle klager over Nordfyns Bank i relation til bankens rolle som forsikringsformidler skal ske som beskrevet HER.

Forsikringsprodukter
Nordfyns Bank yder personlig rådgivning om private skadeforsikringer gennem Privatsikring, og handler på vegne af Privatsikring A/S ved formidlingen af disse private skadeforsikringer. Forsikringerne tegnes således gennem:

Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V.

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er medlem af garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis Forsikringsselskabet Privatsikring A/S går konkurs.

Hverken Nordfyns Bank eller Privatsikring A/S har ejerandele hos hinanden jfr. bekendtgørelse om god skik §14, stk. 1, nr. 6 og nr. 7.

Objektivitet
Nordfyns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Nordfyns Bank har ikke en kontraktretlig forpligtigelse til udelukkende at benytte Privatsikring A/S i relation til formidling af skadeforsikringer, og kan derfor frit indgå aftaler med andre udbydere.

Ingen ansatte i Nordfyns Bank er aflønnet med variable løndele af nogen art, herunder variable løndele der kunne betyder, at objektiviteten kunne betvivles.

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Privatsikring A/S for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provision, der fragår i den præmie, som kunden betaler. Oplysninger herom i øvrigt fremgår af Privatsikrings generelle forbrugerorientering, som udleveres i forbindelse med tegning af forsikring.

Formidler af realkreditlån
Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C formidler realkreditlån på vegne af:

– Totalkredit (privatejendomme)
– DLR (erhvervsejendomme)

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af Totalkredit og DLR for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed. Honoreringen sker som en provison, der fragår i den bidragssats, som kunden betaler.

Formidler af Investeringsforeningsbeviser
Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C formidler investeringsforeningsbeviser på vegne af:

  • BankInvest
  • BIL Nordic Invest
  • SparInvest
  • SydInvest
  • ValueInvest
  • Maj Invest
  • HP-Invest
  • Falcon
  • Stonehenge

Honorering
Nordfyns Bank honoreres af ovennævnte samarbejdspartnere for at stille distributionsnet, IT, rådgivningstimer m.v. til rådighed – også kaldet “kvalitetsforbedrende service”. Honoreringen sker som en formidlingsprovision, der varierer. Du kan læse mere om kvalitetsforbedrende service HER.

Kontakt din lokale rådgiver her, og du er godt i gang med at få et godt overblik over økonomien.