Samarbejdspartnere

Nordfyns Bank samarbejder med en lang række virksomheder for at sikre vores kunder de bedste produkter. Samarbejderne sker typisk i forening med andre lokalbanker for at sikre en tilstrækkelig volumen til at priserne på de enkelte produkter bliver konkurrencedygtige.

Formidling af forsikringer er omfattet er IDD
IDD (Insurance Distribution Directive) er et europæisk direktiv, som Finanstilsynet og EU-Kommissionen har implementeret til de danske nationale regler. IDD skærper kravene til forsikringsformidling, idet formålet er at beskytte forbrugere og private investorer. Direktivet stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Nordfyns Bank er som formidler af såvel skades- og pensionsforsikringer omfattet af direktivet.

Firmapension

Investeringsforeninger

Livs- og pensionsforsikringer

Realkredit

Skadeforsikringer

Nets DanID