Nordfyns Bank kommer ud af 1. kvartal af 2021 med et stærkt resultat på 24,7 mio. kr. før skat

Koncernens netto rente- og gebyrindtægter fortsætter den positive udvikling, ligesom basisresultatet oversteg resultatet fra samme periode af 2020. Der er fortsat rigtig fin aktivitet inden for koncernens kerneområder, hvor især boligmarkedet og investeringsområdet har sikret større aktivitet end forventet.

Koncernens behov for nedskrivninger på udlån har udviklet sig gunstigt i 1. kvartal og har samlet medført, at der er tilbageført 7,0 mio. kr. Der er tale om flere enkeltstående eksponeringer, som har udviklet sig positivt. Koncernens tidligere foretagne reservering af et beløb til eventuelle nedskrivninger relateret til covid-19 er fortsat intakt og fastholdes således på de 16,6 mio. kr. som er udgiftsført i 2020. I 2020 gennemførte Nordfyns Bank en strukturtilpasning af sine filialer og etablering af 3 decentrale erhvervscentre, og det er forventningen, at disse ændringer vil bidrage til større vækst og øget lønsomhed.

Som nævnt indledningsvis foretog Nordfyns Bank den 9. april 2021 en opjustering af forventningerne til årets samlede resultat fra et resultat før skat på 32 – 42 mio. kr. til nu 47 – 57 mio. kr.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør