Opsparing

Opsparing generelt

Vi skræddersyn din opsparing. Kontakt din rådgiver og få overblik.

BØRNEOPSPARING

Gi’ dine børn et godt skattefrit økonomisk afsæt.

Hvem kan oprette en Børneopsparing
Forældre, værger, bedste- eller oldeforældre kan oprette  en børneopsparing.

Hvem kan få en Børneopsparing
Børn mellem 0 og 14 år

Bindingsperiode
Kontoen kan tidligst udbetales når barnet fylder 14 år og senest i det år barnet fylder 21 år.

Indbetaling
Der kan maksimalt indsættes 6.000 kr. pr. år. og maksimalt 72.000 kr. i alt.

Forrentning
Kontoen forrentes med en variabel rente, der fremgår af bankens priser og betingelser. Renterne er skattefrie.

Investering
Indestående på en børneopsparing kan helt eller delvist investeres i værdipapirer.