Finansiering

Gældspleje

Lige som det er vigtigt at pleje din virksomheds aktiver, er det også vigtigt at pleje dine passiver – altså din gæld. For at sikre den mest optimale finansiering og dermed drift af din virksomhed, er aktiv gældspleje vigtig.

Det drejer sig først og fremmest om din virksomheds realkreditlån, men du bør også gennemgå virksomhedens øvrige lån og kreditter med jævne mellemrum.