Investering

Puljeinvestering

Pulje-pleje
En aktiv pleje af investeringer i værdipapirer er vigtig, og det kræver både tid og indsigt i de aktiver, man kan investere i. Men som noget af det vigtigste kræver det også, at man løbende tilpasser sine investeringer til den tidshorisont og den risikoprofil, man har. Bankens investeringsrådgivere sikrer via Pulje-pleje, at der foretages investeringer ud fra den risikoprofil og tidshorisont, som gælder for dig.

Pulje-pleje eller individuelle investeringer – hvad er forskellen?
Den eneste forskel på de to muligheder er, at når man er med i Pulje-pleje, så kan man se værdien af ens investering som et indestående på ens konto. Hvis man laver individuel investering så er værdien indestående på ens konto sammenlagt med værdien af det tilhørende depot. Det er med andre ord banken der køber værdipapirerne men puljedeltagerne der “ejer” værdipapirernes afkast. Det er i bund og grund den eneste forskel.

Du holdes løbende orienteret
For dig som deltager i Pulje-pleje er det nemt at få overblikket – værdien af din investering figurerer nemlig som et samlet beløb på din Pulje-pleje konto, og du kan månedligt følge afkast og puljeværdi for din konto. Det sker i din mobil- og netbank.

Fordelingen af de aktiver, der investeres i, kan du løbende følge på bankens hjemmeside, og en gang om året vil du få en udvidet information om det samlede afkast og omkostninger.

Om Pulje-pleje
Pulje-pleje kan bruges til pensionsopsparing (ratepension, aldersopsparing, selvpension og kapitalpension).
Du kan orientere dig nærmere om Pulje-pleje her på siden.

Vil du vide mere?
Du er til hver en tid er velkommen til at kontakte din rådgiver i Nordfyns Bank – vi er her for at hjælpe dig med overblikket.

Hvordan bliver du omfattet af Nordfyns Banks Pulje-pleje ?

 1. kontakt din rådgiver i Nordfyns Bank
 2. hvis vi ikke sammen har lavet et nyere investeringsprofil-skema, aftaler vi et tidspunkt og får det lavet
 3. du udfylder en aftale med banken om at indgå i Pulje-pleje
 4. de konti/depoter, der er omfattet af aftalen ændres så de nu er en del af Pulje-pleje

Hvordan sikrer vi den rette fordeling og sammensætning af dine investeringer ?
Ud fra din investeringsprofil anbefaler vi hvilken fordeling af henholdsvis obligationer og aktier, du bør have. Det er dog i sidste ende dig selv, der bestemmer.

Vores anbefaling ser sådan ud:

 INVESTERINGSHORISONT
 0-3 år 3-6 år 6-9 år > 9 år
Lav risiko  100% obl. 10% akt.
90% obl.
30% akt.
70% obl.
55% akt.
45% obl.
Mellem risiko 10% akt.
90% obl.
30% akt.
70% obl.
55% akt.
45% obl.
75% akt.
25% obl.
 Høj risiko 30% akt.
70% obl.
55% akt.
45% obl.
75% akt.
25% obl.
100% akt.

Forklaring: obl = obligationer, akt = aktier

Hvordan udtræder du af Pulje-pleje igen?
Aftale om udtræden af Pulje-pleje sker skriftligt og med 30 dages varsel til det førstkommende månedsskifte.

Obligationspulje
I Pulje-pleje investeres der fsv. angår obligationer i:

 • børsnoterede realkreditobligationer (max. 100%)
 • børsnoterede danske statsobligationer (max. 100%)
 • virksomhedsobligationer (max. 20% i én virksomhed/realkreditselskab)
 • investeringsforeningers obligationsafdelinger (max. 50% i én investeringsforening)

Der kan ikke investeres i finansielle instrumenter/kontrakter af nogen art eller i obligationer udstedt af Nordfyns Bank eller datterselskaber heraf.

Obligationspulje – aktuel fordeling i pct. pr. 30.06.2023:

 • Obligationer
 • Investeringsforeninger
 • Kontanter

Aktiepulje
I Pulje-pleje investeres der fsv. angår akter i:

 • børsnoterede aktier (max. 20% i én virksomhed)
 • investeringsforeningers “clean funds” aktieafdelinger (max. 50% i én investeringsforening)

Der kan ikke investeres i finansielle instrumenter/kontrakter af nogen art eller i aktier udstedt af Nordfyns Bank eller datterselskaber heraf.

Aktiepulje – aktuel fordeling i pct. pr. 30.06.2023:

 • Aktier
 • Investeringsforeninger
 • Kontanter

Der betales et årligt administrationsgebyr for at deltage i Pulje-pleje. Desuden beregnes en overskudsdeling. Der henvises til bankens prisbog, hvor de gældende priser findes.

Du oplyses ved udgangen af hvert kalenderår om løbende omkostninger.

I nedenstående beregner har du mulighed for at se de løbende omkostninger ud fra den fordeling, du har valgt.

(Til løbende omkostninger skal lægges overskudsdeling på 10% efter den fastlagte hurdle-rate)

OBLIGATIONSPULJE    AKTIEPULJE
MÅNEDSAFKAST 2023
Januar 2,038 % 2,852 %
Februar -1,040 % 2,549 %
Marts 0,399 % -0,884 %
Samlet 1. kvartal 1,380 % 4,541 %
April -0,047 % 0,870 %
Maj 0,014 % -0,500 %
Juni 0,191 % 1,029 %
Samlet 2. kvartal 0,158 % 1,398 %
Juli 0,87 % 0,136 %
August -0,173 % -1,509 %
September -0,945 % -1,326 %
Samlet 3. kvartal -0,256 % -2,178 %
Oktober -0,555 % -4,001 %
November 0,00 % 0,00 %
December 0,00% -0,00 %
Samlet 4. kvartal 0,00 % 0,00 %
År til dato 0,718 % -1,004 %
Afkast for tidligere puljeår p.a.
2022 -13,22 % -11,50 %
2021 0,226 % 25,681 %
2020 2,18 % 8,26 %
2019 6,61 % 22,86 %
2018 -1,92 % -12,19 %
2017* 0,190 % 0,546 %

Opdateret pr. 31.07.2023

*Puljeopstart 01.11.2017

Det er en forudsætning for afkastberegneren, at man har deltaget med samme puljefordeling hele året og med samme beløb.
År til dato afkast er beregnet som en pro anno sats.
Ovenstående afkast er beregnet før administrationsgebyr, overskudsdeling og evt. pensionsafkastskat.
Historiske afkast bør ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Vil du vide mere?
Her kan du læse retningslinjer for administration af Nordfyns Banks puljer – pension og børneopsparing