Udland

Valutakonto og valutalån

Valutakonto
En valutakonto er en almindelig konto, der føres i fremmed valuta og som kan oprettes i gængse valutaer (EUR, USD, SEK & NOK). En valutakonto i Nordfyns Bank give dig et bedre overblik og økonomi i din virksomheds samhandel med udlandet.
Saldoen på en valutakonto er ”digitale” penge. Det vil sige, at der ikke kan indsættes eller hæves kontanter via kassen på den. Kontantvaluta skal derfor afregnes via den løbende konto i danske kroner enten som en transaktion i filialen eller via pengeautomaten.

Valutalån
Har din virksomhed regelmæssig samhandel med udlandet, så modtager du sikkert ofte betalinger i fremmed valuta. Et valutalån kan hjælpe dig med at minimere kursrisikoen og dermed sikre stabile indtægter. Et valutalån optages i den valuta, som din virksomhed har behov for. Du opnår en kurssikring ved at have indtægter og lån i samme valuta.
Valutalånet er med variabel rente og kræver en kreditvurdering af Nordfyns Bank.