Indsatsen mod hvidvask

Derfor stiller vi spørgsmål

Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation
Nordfyns Bank er – ligesom alle andre pengeinstitutter i Danmark – underlagt hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at bidrage til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Loven stiller krav om, at vi skal kende vores kunder, de såkaldte ”kend-din-kunde-regler”, der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Dette er grunden til, at du som kunde i Nordfyns Bank skal indlevere legitimation, angive formål og forventet forretningsomfang, samt kan blive spurgt ind til transaktioner på din konto. Dette gælder uanset om du er privat-, forenings- eller erhvervskunde.

Banken er efter hvidvaskloven forpligtet til:

  • at fastslå kunders identitet
  • at indhente oplysninger om kunders formål med kundeforholdet
  • at have kendskab til kundens forventede forretningsomfang
  • at være opmærksomme på atypiske transaktioner
  • at identificere mistænkelige transaktioner, og
  • at informere rette myndighed, hvis en mistanke vedr. en transaktion ikke kan afkræftes.

Vi ved, at det kan virke underligt, når vi beder om oplysninger og/eller en kopi af din legitimation – eller spørger, hvordan du bruger os som pengeinstitut. Men det er både nødvendigt og i samfundets interesse, at vi efterlever reglerne og løbende opdaterer oplysningerne om vores kunder.

Betydningen for dig
I praksis betyder det ikke det store for flertallet af bankens kunder. I de fleste tilfælde har vi allerede de nødvendige oplysninger, men mangler vi oplysninger eller en kopi af din legitimation, så hører du selvfølgelig fra os, dette kan også være i de tilfælde, hvor der blot er behov for en opdatering af dine oplysninger.
Du må derfor regne med, at du kan blive kontaktet flere gange i løbet af din tid som kunde i Nordfyns Bank.