Pension

Ratepension

En Ratepension er en opsparing, du kan bruge, når du vil spare op til livet som pensionist. Pengene kan du få udbetalt i månedlige rater i en periode på mellem 10 – 30 år og dermed sikre dig fortsat løbende indtægt, når du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, dog skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag.

Snak med din rådgiver om, hvad din pensionsudbetalingsalder er, og hvad årets “rateloft” er.

Fakta om Ratepension

  • Ratepensionen kan udbetales, når du når din pensionsudbetalingsalder.
  • Ratepensionen kan oprettes indtil 20 år efter, at du har nået din pensionsudbetalingsalder.
  • Pensionen kan både oprettes privat og via arbejdsgiver.
  • Udbetaling fra ratepension kan påvirke evt. førtidspension, folkepension og efterløn.
  • Hvis du hæver ratepensionen før din pensionsudbetalingsalder, skal du betale 60% i afgift.
  • Indbetalingsgrænsen også kaldet ”Rateloftet” reguleres årligt. Spørg din rådgiver, hvad årets ”Rateloft” er.
  • Indbetaling til ratepension kan ske enten via din arbejdsgiver eller af dig selv.
  • Udbetaltes til dine pårørende ved din død.
  • Når udbetalingen er startet, kan udbetalingsperioden forlænges, men den kan ikke forkortes.