Ratepension

Facts om Ratepension

Hvad er en ratepension?
En pensionsordning, der udbetales i rater over minimum 10 år og maksimum 25 år.

Hvem kan oprette en ratepension?
Alle, eneste begrænsning er: at der som minimum skal være en udbetalings- periode på 10 år og være afsluttet seneste i det kalender år, der ligger 25 år efter kalenderåret, hvor kontohaver når pensionsudbetalingssalderen.

En ratepension kan oprettes enten som en privat ordning, hvor det er kontohaver selv, der indbetaler på ordningen, eller som en arbejdsgiverordning, hvor det er arbejdsgiver, der står for indbetalingerne.

Hvor meget kan man indbetale på en ratepension?
Beløbsgrænsen for 2020 er på 57.200 kr. om året. Beløbet reguleres årligt.

Værdipapirer?
Indestående på en ratepension kan helt eller delvist investeres i værdipapirer.

Hvornår og hvordan udbetales ratepensionen?
Ratepensionen skal udbetales i rater over minimum 10 år og maksimum 25 år.
Ved dødsfald udbetales pensionen – efter fradrag af 40%. Ægtefælle og livsarvinger under 24 år kan dog i stedet vælge beløbet udbetalt i skattepligtige rater over 10 år.
Ratepensionen kan også udbetales, hvis du skulle miste din erhvervsevne og tilkendes førtidspension.

Hvad med skatten?
Indbetalingerne er fradragsberettigede til og med topskatten,
Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst.

Kontakt din lokale rådgiver her, og du er godt i gang med at få et godt overblik over økonomien.