Pension

Kapitalpension

Det er ikke længere muligt at oprette eller indbetale på en kapitalpension. Denne pensionstype er erstattet af alderspension. Men hvis du allerede har en kapitalpension, fortsætter din ordning som hidtil. Alternativt har du mulighed for at konvertere din kapitalpension til en ratepension, en aldersopsparing eller en livrente.

Med en kapitalpension får du typisk udbetalt et samlet beløb, som du selv afgør, hvordan du vil bruge. Er din kapitalpension oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt, når du fylder 60 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007 og før 31. december 2017, kan du få pengene ud fem år før opnået folkepensionsalder. Pengene skal være udbetalt, inden 20 år efter at du når pensionsudbetalingsalderen.

Fakta om Kapitalpension

  • Du kan få din kapitalpension udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen.
  • Du skal betale en afgift på 40 % når din kapitalpension bliver udbetalt.
  • Hvis du hæver din kapitalpension før din pensionsalder, skal du betale 52% i afgift.
  • Udbetaling af efterløn bliver påvirket af værdien af din kapitalpension.
  • Din kapitalpension kan ændres til en Aldersopsparing.
  • Kapitalpensionen udbetales til dine pårørende ved din død. Der betales en afgift på 40 % samt evt. boafgift