Udvalg

Her kan du indhente oplysninger om etablerede udvalg i Nordfyns Bank.

Nominerings- og aflønningsudvalget
HER kan du læse om Nominerings- og aflønningsudvalget i Nordfyns Bank

Risikoudvalg
HER kan du læse om Risikoudvalg i Nordfyns Bank

Revisonsudvalg
Jfr. gældende lov skal Nordfyns Bank have et revisionsudvalg. Bestyrelsen har besluttet, at den til enhver tid siddende bestyrelse udgør revisionsudvalget. Nuværende formand for revisionsudvalget er bestyrelsesmedlem Henning Jensen, statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse. Henning Jensen opfylder med sin baggrund som statsautoriseret revisor og sin erfaring fra revision af pengeinstitutter de gældende regler for at kunne bestride posten som formand for bankens revisionsudvalg.

Kontakt din lokale rådgiver her, og du er godt i gang med at få et godt overblik over økonomien.