fbpx

bank@nordfynsbank.dk

+45 5948 9300

Bestyrelsen i Nordfyns Bank

Bestyrelsen i Nordfyns Bank består af 8 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af repræsentantskabet. 3 medlemmer vælges af medarbejderne for 4 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Per
Maegaard

Formand
Guldsmed

Bestyrelsesmedlem
siden 2007
Linjeskift

Jens Erik Steenfeldt

Næstformand
Cand.jur., advokat
Bestyrelsesmedlem
siden 2013
Linjeskift

Henning
Jensen

Formand for bankens revisionsudvalg
Statsaut. Revisor

Bestyrelsesmedlem
siden 2018

Per
Poulsen

Teknisk direktør
Bestyrelsesmedlem
siden 2018

Pia
Hafstrøm Bøg

Finance Manager
Bestyrelsesmedlem
siden 2021
linjeskift

Steffen Nicolaisen

Investeringschef
Medarbejdervalgt
i 2012
linjeskift

Johannes Riddersholm

Erhvervskundechef
Medarbejdervalgt
i 2020

Torben Lervad Andersen

Filialdirektør
Medarbejdervalgt
i 2020
linjeskift

Mødedeltagelse det forgangne år

Antal møder i 2020:
14 møder

Per Maegaard:
Deltog i 14 møder

Jens Erik Steenfeldt:
Deltog i 14 møder

Lars Rasmussen:
Deltog i 13 møder

Per Poulsen:
Deltog i 13 møder

Henning Jensen:
Deltog i 14 møder

Steffen Nicolaisen:
Deltog i 14 møder

Torben Lervad Andersen:
Deltog i 6 møder

Johannes Riddersholm:
Deltog i 4 møder

Flemming Tholsgaard (udtrådt ifm. den ordinære generalforsamling 2020):
Deltog i 6 møder

Hans Jørgen Hellesø (udtrådt ifm. den ordinære generalforsamling 2020):
Deltog i 5 møder

Bestyrelsens kompetenceprofil
Her kan du læse om, hvilke kvalifikationer og kompetencer der lægges vægt på ved valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jfr. Corporate Governance