Bestyrelsen i Nordfyns Bank

Bestyrelsen i Nordfyns Bank består af 6 medlemmer. 4 medlemmer udpeges af repræsentantskabet. 2 medlemmer vælges af medarbejderne for 4 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

per_m
Per
Maegaard

Formand
Guldsmed

Bestyrelsesmedlem
siden 2007
Linjeskift

per_poulsen
Per Poulsen

Næstformand
Teknisk direktør
Bestyrelsesmedlem
siden 2018
Linjeskift

pia_hb
Pia
Hafstrøm Bøg

Formand for bankens revisionsudvalg
Director Group Finance
Bestyrelsesmedlem
siden 2021

anders_q
Anders Quistgaard

Advokat
Bestyrelsesmedlem
siden 2024

Johannes Riddersholm

Filialdirektør
Medarbejdervalgt
i 2020

Torben Lervad Andersen

Filialdirektør
Medarbejdervalgt
i 2020
linjeskift

Mødedeltagelse det forgangne år

Antal møder samt samt bestyrelsens mødedeltagelse finder du
i årsrapporten.

Læs mere

Bestyrelsens kompetenceprofil

Her kan du læse om, hvilke kvalifikationer og kompetencer der lægges vægt på ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Jfr. Corporate Governance

Læs mere