Bestyrelsen i Nordfyns Bank

Bestyrelsen i Nordfyns Bank består af 6 medlemmer. 4 medlemmer udpeges af repræsentantskabet. 2 medlemmer vælges af medarbejderne for 4 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer

Per
Maegaard

Formand
Guldsmed

Bestyrelsesmedlem
siden 2007
Linjeskift

Jens Erik Steenfeldt

Næstformand
Cand.jur., advokat
Bestyrelsesmedlem
siden 2013
Linjeskift

Pia
Hafstrøm Bøg

Formand for bankens revisionsudvalg
Head of Reporting & Controlling
Bestyrelsesmedlem
siden 2021

Per
Poulsen

Teknisk direktør
Bestyrelsesmedlem
siden 2018

Johannes Riddersholm

Filialdirektør
Medarbejdervalgt
i 2020

Torben Lervad Andersen

Filialdirektør
Medarbejdervalgt
i 2020
linjeskift

Mødedeltagelse det forgangne år

Antal møder samt samt bestyrelsens mødedeltagelse finder du
i årsrapporten.

Læs mere

Bestyrelsens kompetenceprofil

Her kan du læse om, hvilke kvalifikationer og kompetencer der lægges vægt på ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Jfr. Corporate Governance

Læs mere