Forsikring

Husforsikring

Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus
Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor værdi – både økonomisk og som familiens trygge base. Med en husforsikring er dit hus eller fritidshus godt sikret i tilfælde af brand, storm, indbrud, hærværk eller skybrud, der ofte er skyld i store skader, som kan være omfattende og dyre at reparere. Husforsikringen sikrer at din bolig kan repareres eller genopføres, hvis uheldet er ude.

Du bestemmer selv, hvilke skader din Hus- og fritidshusforsikring skal omfatte. Som minimum anbefaler vi, at du vælger dækning for brand- og kaskoskader.

Brand
Med vores branddækning får du erstatning for små og store brandskader. Den dækker også de følgeskader, der kan opstå i forbindelse brandslukning, fx vandskader. Det er et krav fra realkreditinstitutionen, at du har dækningen, hvis du har et realkreditlån eller andre tinglyste lån i ejendommen. .

Bygningskasko
Bygningskaskodækningen dækker for eksempel skader efter vand, tyveri, hærværk og storm. Men den dækker også, hvis du er skyld i, at andre kommer til skade på din ejendom. Hvis for eksempel postbuddet falder og kommer til skade, fordi du ikke har sørget for at rydde sne. Derudover får du retshjælpsdækning, som sikrer dig dækning af en del af udgifterne til visse retssager, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Vil du vide mere?
På Privatsikrings hjemmeside kan du læse mere om mulige tilvalg til din husforsikring, forsikringsbetingelser osv.