Investor

Som investor i Nordfyns Bank har du krav på en lang række informationer, der samlet og hver for sig giver et billede af den virksomhed, du har investeret i.

Du kan i menuen til højre finde en lang række økonomiske nøgletal og nogle almene oplysninger om Nordfyns Bank.
En række af indholdet er lovbestemt mens det øvrige er af almen informativ karakter.

Ønsker du at registrere din mailadresse med henblik på at opnå indkaldelse til generalforsamlinger på mail, så skal du registrere din mail hos VP-Investor Service, der håndterer den del. Du kan følge dette LINK
Du er selv ansvarlig for at redigere, hvis du skifter mailadresse.

Søger du oplysninger, du ikke umiddelbart kan finde på vores website, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt din lokale rådgiver her, og du er godt i gang med at få et godt overblik over økonomien.