August 2020

Tilfredsstillende i Nordfyns Bank Resultatet for 1. halvdel af 2020 blev 8,4 mio. kr. før skat.

Efter en start på 2020, der var præget af corona-virus, har 2. kvartal atter fået Nordfyns Bank tilbage på spo- ret, og der er tilfredshed med resultatet.

Administrerende direktør Holger Bruun udtaler:
” Vi havde en god start på året, og faktisk lidt bedre, end vi havde forventet, men som alle andre virksomhe- der, blev vi ramt af corona-situationen. Vi foretog et ekstraordinært ledelsesmæssigt skøn over, hvorledes en eventuel eskalering af situationen kunne komme til at påvirke vores nedskrivninger på udlån. Derfor ned- skrev vi ekstraordinært 12 mio. kr. i 1. kvartal. Dem har vi som sådan ikke brugt af endnu, men jeg tror de fleste vil medgive, at situationen fortsat er ret usikker.

Når vi for en kort stund tager corona-brillerne af, hæfter jeg mig ved, at vores toplinje stiger, og det kan vi kun være tilfredse med. Særligt i en periode, hvor vores samfund har været lukket mere eller mindre ned i et par måneder. Vi oplever en stor aktivitet på boligområdet, hvor der meldes om rekordmange hushandler. Hertil kommer, at det negative rentemiljø har givet flere lyst til at investere en del af deres formue i værdipapirer”

Stærk og effektiv organisation
I løbet af årets første halvdel har banken gennemført en række organisatoriske ændringer, der blandt andet har medført etablering af 3 lokale erhvervscentre. ”Med den løsning, som vi har haft på ønskesedlen i flere år, har vi kunnet fastholde den decentrale og lokale løsning samtidig med at vi har skabt et dynamisk fagligt miljø for vores rådgivere. Det signal er vigtigt at sende til vores kunder, som fortsat vil opleve, at deres rådgi-ver er til stede lokalt” siger Holger Bruun.

Forventningerne til hele 2020 fastholdes
Nordfyns Bank fastholder forventningerne om et resultat før for hele 2020 i niveauet 15-25 mio. kr.

Holger Bruun
Adm.direktør