Oktober 2020

Resultatet for 1. – 3. kvartal blev 17,4 mio. kr. før skat.

På trods af et fortsat meget lavt renteniveau og behersket låneefterspørgsel holder toplinjen sammenlignet med samme periode sidste år, og det et godt udgangspunkt i et år, hvor rigtig meget handlet om Covid-19. I den kontekst, der hedder Covid-19, har koncernens fokus været på at hjælpe de kunder, der i større eller mindre grad har været økonomisk udfordret som en konsekvens af de mange restriktioner.

Administrerende direktør Holger Bruun udtaler:
” På trods af en tid, som på mange måder har været svær at navigere i, har der været en god aktivitet. Håndværkerne har travlt, og boligmarkedet har på ingen måder været ramt af covid-19. Samtidig har både de negative renter og de positive takter på investeringsområdet betydet, at særligt bolig- og investeringsområdet har bidraget positivt til væksten i gebyr- og provisionsindtægterne. Rentemarginalen ser vi fortsat som værende under pres. Koncernen har i indeværende år tilpasset organisationen løbende. De fysiske kasser er lukket mens der på den anden side investeres i stor skala for at give kunderne endnu bedre muligheder for gode selvbetjeningsløsninger. Det samme gælder digitale møder, hvis det giver værdi for kunden. Vi oplever dog fortsat, at de fleste at vores kunder foretrækker at møde os face to face. Med etablering af 3 decentrale erhvervscentre har vi for alvor cementeret vores lokale tilhørsforhold. Det er så stor en del af vores DNA, og vi er sikre på, at det i fremtiden fint vil kunne gå hånd i hånd med de nye digitale løsninger og mødeformer.”

Grønne og bæredygtige tiltag
I løbet af kort tid vil banken tilbyde attraktive klima- og energilån til både nuværende og kommende kunder. Tilbuddene vil især være rettet mod lån til elbiler og til de mange energiforbedringer, som boligejerne overvejer. Her vil tilskudsordninger og håndværkerfradrag uden tvivl også være en kickstarter. Vi tilbyder også boligkunderne at få hjælp til at vurdere udbytte og omfang af energirenovering, inden projekterne påbegyndes.

Forventningerne til hele 2020 fastholdes
Nordfyns Bank opjusterede tidligere på måneden forventningerne til hele 2020 til et resultat før skat på 20-30 mio. kr.