Tilfredsstillende regnskab efter 3. kvartal

Nordfyns Bank holder fast i de positive takter og realiserer et tilfredsstillende resultat for årets første 3 kvartaler på 29,9 mio. kr. før skat.

Med en basisindtjening på 35,5 mio. kr. rammer Nordfyns Bank ret præcist indenfor de forventninger, der blev udmeldt ved årets start.

Toplinjen stiger til 123,1 mio. kr. og her er det gebyr- og provisionsindtægter og andre driftsindtægter der udvikler sig positivt mens den atypiske rentesituation udmønter sig i et fald i koncernens netto renteindtægter.

”Vores indtjeningskraft udvikler sig bedre end ventet”, siger administrerende direktør Holger Bruun og fortsætter ”det er en kombination af at vi laver flere forretninger med vores kunder og ikke mindst fordi vi fortsat får mange nye kunder. Vores udlån stiger, men rentesituationen er særdeles atypisk med eksempelvis negative renter for os i Nationalbanken, og det berører i høj grad vores netto renteindtægter”

Omkostningsstigningen er i overensstemmelse med de lagte budgetter, og ikke mindst i overensstemmelse med koncernens vækststrategi. ”Vi har tilført både filialer og administration flere ressourcer. Jeg har tidligere givet udtryk for at vi betragter det som en investering i fremtiden, som vi forventer os et positivt afkast af hen over de kommende år” siger Holger Bruun.

Periodens nedskrivninger på udlån m.v. udgør 8,1 mio. kr. mod 18,2 mio. kr. i den tilsvarende periode af 2014.

Periodens resultat før skat udgør 29,9 mio. kr. mod 27,8 mio. kr. for samme periode sidste år. Periodens resultat efter skat udgør 23,5 mio. kr. mod 22,0 mio. kr. for samme periode sidste år.

For året 2015 fastholder koncernen det tidligere udmeldte estimat om en basisindtjening, opgjort som resultat før skat, tab og nedskrivninger samt kursreguleringer, i niveauet 45-55 mio. kr.