Rekordår

– godt 2015 i Nordfyns Bank

 • 37 mio. kr. i overskud før skat
 • Nettoresultatet stiger 8%
 • 15% i udbytte til aktionærerne


INDTJENING

 • Basisindtjening udgør 44,2 mio. kr., hvilket er i tråd med de udmeldte forventninger
 • Netto rente- og gebyrindtægterne og andre driftsindtægter stiger med 2,7% til 164,1 mio. kr.
 • Omkostningerne øget med 4%
 • Kursreguleringer på bankens værdipapirer m.v. er positive med 4,7 mio. kr.
 • Nedskrivninger på udlån reduceret med 44% til 11,8 mio. kr.
 • Resultat på 37,0 mio. kr. før skat og 29,7 mio. kr. efter skat

FORRETNINGSOMFANG

 • Udlån stiger 5% til 1.513 mio. kr.
 • Indlån stiger med 6% til 2.158 mio. kr.
 • Kapitalprocent på 16,3. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,3%

”Vi fortsætter rækken af positive regnskaber, siger administrerende direktør Holger Bruun og fortsætter, ”Vi er på den ene side glade for, at vi har skabt en udlånsfremgang i et lidt trægt marked. På den anden side har bl.a. den atypiske rentesituation betydet, at vores netto renteindtægter ikke har udviklet sig på samme måde. Vi fastholder dog samlet set en rigtig god udvikling i vores indtjeningskraft”

2015 var et år præget af nervøsitet på de finansielle markeder, og det betød i starten af 2015 rekordlave obligationsrenter. Landets mange boligejere fik lejlighed til at omlægge deres boligfinansiering og fastlåse renten på lave niveauer. Det har Nordfyns Bank også kunne mærke på aktivitetsniveauet i 2015.

En anden væsentlig post i regnskabet er nedskrivninger på udlån. Her er der også meget positive takter. Niveauet falder til 12 mio. kr. i 2015. ”Det er vi rigtig godt tilfreds med, siger Holger Bruun”. ”Vi har de seneste år tilført flere ressourcer til kreditområdet. Det gælder også udvikling af bedre værktøjer, så vi i højere grad kan afkode faresignaler tidligere og dermed både hjælpe de berørte kunder og banken”

Aktionærerne vil igen i år kunne mærke, at det går godt i deres bank, idet bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 15 kr. pr. aktie i udbytte.

Nordfyns Bank er en yderst solid bank. Kapitalprocenten stiger til 16,3% mod et individuelt solvensbehov på 9,3%. For 2016 forventes et basisresultat i niveauet 35-45 mio. kr.

Holger Bruun
Holger Bruun
Administrerende direktør

[vc_separator]