Læs Finanstilsynets redegørelse om undersøgelse af udvalgte indgående og udgående pengestrømme i Nordfyns Bank’s LCR opgørelse HER