Endnu et meget tilfredsstillende regnskab

Resultat før skat for de første 3 kvartaler af 2019 blev 45,5 mio. kr. Basisindtjeningen blev 37,2 mio. kr.

– Resultatet for årets første 3 kvartaler er meget tilfredsstillende. Generelt har 2019 været et år præget af meget høj aktivitet på specielt boligområdet, hvor de lave renter har betyder både mange ejendomshandler og mange omlægninger af bestående realkreditlån. Da hele boligområdet fylder meget i vores forretning, er det klart, at det kan ses på vores indtjening, siger administrerende direktør i Nordfyns Bank, Holger Bruun.

Gebyr- og provisionsindtægter og andre driftsindtægter stiger med 9% i forhold til samme periode af 2018, hvilket cementerer det høje aktivitetsniveau, herunder stor tilgang af nye kunder. Det høje aktivitetsniveau har stået på siden det sene forår, og det har allerede betydet, at Nordfyns Bank har opjusteret forventningerne ad et par gange, senest den 3. september, hvor forventninger for hele 2019 blev opjusteret til et resultat før skat på 50-55 mio. kr. Koncernens udlån er status quo sammenlignet med niveauet ved årsskiftet. Til gengæld er der en særdeles positiv udvikling inden for realkreditbelåningen. Det gælder både for private boliger og erhvervsejendomme. Nyt hovedkontor en realitet 3. kvartal blev på andre områder en milepæl for Nordfyns Bank. Koncernens nye hovedkontor og administrationsbygning på Dannebrogsgade i Odense er taget i brug.

Om de nye faciliteter udtaler Holger Bruun:
– Det er på alle måder en stor gevinst for os. Både det forhold at alle administrative funktioner og vores dat-terselskab nu er samlet under et tag, at vi har fået mulighed for at oprette en ny produktionsenhed, at vi har fået nogle up-to-date rammer til vores medarbejdere og ikke mindst at vi har fået mulighed for at afholde større kundevendte events og aktiviteter på Dannebrogsgade.

Der investeres i filialerne
I 2018 afsluttede vi en omfattende modernisering af filialen i Bogense. Nu er turen kommet til Skibhus, hvor lokale håndværkere netop i disse dage påbegynder en omfattende ombygning og modernisering.

Ombygningen får følgende ord med på vejen af en forventningsfuld Holger Bruun:
– Ombygningen på Skibhusvej er et led i den videre udvikling af filialen. Det har længe været planen, at vi på et tidspunkt skulle skabe de rette rammer for, at vores filial på Skibhusvej kunne realisere sit potentiale. Det gør vi nu, så et stærkt, lokalt hold af både privat- og erhvervsrådgivere får faciliteterne til at yde vores kunder den personlige service, som har givet Nordfyns Bank så stærk en position.

Kontakt:
Administrerende direktør Holger Bruun, tlf.: 59 48 93 33