Tilfredsstillende resultat i Nordfyns Bank

Resultat før skat for årets første 3 kvartaler blev 47,9 mio. kr.

Resultat for 1. – 3. kvartal 2018 i hovedtræk:
– resultat før skat udgør 47,9 mio. kr.
– basisindtjeningen udgør 35,0 mio. kr.
– netto gebyrer- og provisionsindtægter og andre driftsindtægter udgør 66,7 mio. kr.
– netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter udgør 138,3 mio. kr.
– udgifter til personale og administration udgør 99,1 mio. kr.
– positive kursreguleringer på 18,2 mio. kr.
– nedskrivninger på udlån udgør 5,3 mio. kr.
– udlån fastholdes på 1,7 mia. kr. i forhold til 31.12.2017

Resultatet for de første 3 kvartaler af 2018 er præget af fortsat høj aktivitet, kundetilgang og et meget konkurrencepræget rentemarked. Det høje aktivitetsniveau afspejler sig i en fortsat fremgang på gebyr- og provisionsindtægterne. Vi oplever et højt aktivitetsniveau på boligmarkedet i bankens markedsområde, og sammenholdt med en solid tilgang af nye kunder, bidrager det til en positiv udvikling på indtjeningen. På den anden side oplever vi, at rentemarkedet på udlån og kreditter er meget konkurrencepræget, og det af-spejler sig i færre renteindtægter. Endelig har vi i 2018 foretaget en række investeringer i filialerne og på IT-området. Det er helt i overensstemmelse med vores budgetter, siger administrerende direktør Holger Bruun.

Vi har også i år ansat nye kollegaer, således vi er rustet til at tage imod endnu flere nye kunder samtidig med at har den fornødne tid til de mange kunder der tidligere har valgt os, netop fordi de værdsætter nær-vær og tilgængelighed slutter Holger Bruun.

Koncernens nedskrivninger på udlån er reduceret til 5,3 mio. kr. Koncernens kursreguleringer er positive med 18,2 mio. kr.

Kapitalprocenten er opgjort til 16,0. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,1%

Holger Bruun
Adm. Direktør