Nordfyns Bank styrer mod rekordresultat

Resultat før skat for årets første 3 kvartaler blev 50,4 mio. kr. – en fremgang på 12,8 mio. kr. i forhold til sidste år.

Resultat for 1. – 3. kvartal 2017 i hovedtræk:
– Basisindtjeningen udgør 47,0 mio. kr. – en stigning på 39%
– Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger med 15,9 mio. kr. til 140,8 mio. kr.
– Udgifterne til personale og administration stiger som budgetteret til 90,4 mio. kr.
– Nedskrivninger på udlån falder til 6,0 mio. kr.
– Et resultat før skat på 50,4 mio. kr. og 40,4 mio. kr. efter skat

Med resultatet for de første 3 kvartaler af 2017 cementerer vi den fremgang, der har præget Nordfyns Bank gennem længere tid, og vi er meget glade og stolte over det resultat, som er opnået. Der er fremgang over hele linjen, og det har alle i koncernen andel i.
Vi har også i år ansat rigtig mange nye kollegaer, og den konstante tilgang af nye kunder bekræfter, at det er en farbar vej. Flere medarbejdere og flere kunder stiller også krav til rammerne, og derfor fornys og udvikles vores filialer. Middelfart kan snart tage en helt ny 2. sal i brug, og i Bogense påbegyndes inden længe en gennemgribende ombygning af filialen. Nærvær og engagement er nogle af nøgleordene bag vores fremgang, og det falder præcis i tråd med hvad kunderne ønsker.


Venlig hilsen
Holger Bruun
Administrerende direktør