Meget tilfredsstillende 1. kvartal i Nordfyns Bank

Resultat før skat for 1. kvartal af 2019 blev 17,7 mio. kr. og forventningerne til hele 2019 opjusteres.

Resultat for 1. kvartal 2019 i hovedtræk:

• Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter udgør 47,9 mio. kr.
• Udgifterne til personale og administration stiger som budgetteret til 32,9 mio. kr.
• Basisindtjeningen udgør 13,4 mio. kr.
• Nedskrivninger på udlån udgør 2,2 mio. kr.
• Udlån stiger med 2,6% i forhold til 31.12.2018
• Et resultat før skat på 17,7 mio. kr. og 14,2 mio. kr. efter skat
• Forventningerne til hele 2019 opjusteres til et resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr. mod tid-ligere 25-35 mio. kr.

Resultatet for 1. kvartal af 2019 er meget tilfredsstillende, og vi fastholder den stærke indtjeningskraft. Der er rigtig god aktivitet på alle områder, og vi oplever fortsat god aktivitet på boligområdet ligesom aktiviteterne på investeringsområdet, efter en noget svag udvikling i slutningen af 2018, atter oplever fremgang med øget investeringslyst, ikke mindst blandt de mange, der oplever, at deres opsparing udhules af inflation sammenholdt med nul-rente

Koncernens omkostninger stiger som forventet med ca. 4,7%. Koncernens udlån stiger med 2,6% i forhold til 31.12.2018. Koncernens nedskrivninger på udlån udgør 2,2 mio. kr.

Kapitalprocenten er opgjort til 15,3%. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,4%


Holger Bruun
Adm.direktør