2017 blev endnu et år i rækken med rekordresultater. Der er rigtig meget at glæde sig over for bankens aktionærer.

• 67,6 mio. kr. i overskud før skat – 50% større end i rekordåret 2016!
• Stor fremgang i kerneforretningerne
• 15% i udbytte til aktionærerne
• 18,5% i egenkapitalforrentning før skat

Mange nye kunder, stor aktivitet og høj effektivitet er de væsentligste elementer i en styrket toplinje i Nordfyns Bank i 2017. Koncernens driftsindtægter stiger med 24%, og det betyder, at der på trods af et presset rentemarked kan noteres en vækst i nettorente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter på 10%.

Basisindtjeningen stiger med hele 24% og udgør 55,9 mio. kr.

Flere kunder, der tidligere har haft det økonomisk svært, har klaret sig bedre, og det har betydet, at man har kunnet indtægtsføre nogle nedskrivninger på udlån fra tidligere år.

Vækst og aktivitet i hele markedsområdet
Det er godt for koncernen, når der er aktivitet i samfundet, og det er det væsentligste element i rekordresultatet for 2017. Aktiviteten kommer dels til udtryk ved en stor vækst på bl.a. bolig-, leasing- og investerings-området og dels gennem de mange nye kunder, der vælger Nordfyns Bank som fremtidig samarbejdspartner.

Kundetilvækst 23% højere i 2017 end året før
Nordfyns Bank har igennem flere år været begunstiget af en høj tilgang af nye kunder. I 2017 har tilgangen været markant højere. Det tilskriver vi, at kunderne efterspørger den nærhed og det engagement, der er en væsentlig del af vores identitet. Det underbygges af det faktum, at Nordfyns Bank scorer blandt de allerbedste i en stor kundeundersøgelse, der er foretaget på tværs af sektoren.

Et spændende år forude
Alle sejl er sat til et spændende 2018, der ud over den forretningsmæssige udvikling også vil byde på nye spændende omgivelser i flere af bankens filialer. Vi har netop afsluttet en større ombygning i filialen i Middelfart, hvor hele 2. salen er inddraget til bankens aktiviteter. I Bogense er en meget omfattende modernisering af filialen netop påbegyndt, og her kan både medarbejdere og kunder se frem til langt mere tidssvarende og indbydende faciliteter. Filialen har også brug for mere plads, og det sikres der, når administrationen i 2019 rykker ud af bygningen.

Aktionærerne tilgodeses
Aktionærerne kan også i år imødese et udbytte på 15%. Derudover inviteres aktionærerne til at få et mere indirekte udbytte i form af god mad og underholdning af både ”Shubber” og ”Tøsedrenge”, når der inviteres til aktionærmøder i starten af april måned i både Bogense og i Odense. Læs mere om aktionærmøderne HER

For 2018 forventes et basisresultat i niveauet 50-60 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 35-50 mio. kr.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør