Meget tilfredsstillende 1. halvår i Nordfyns Bank. Resultatet for 1. halvdel af 2019 blev 31,0 mio. kr. før skat.

– Resultat før skat på 31,0 mio. kr. og 24,8 mio. kr. efter skat
– Basisindtjeningen udgør 26,4 mio. kr.

Nordfyns Bank kommer ud af 1. halvår med et meget tilfredsstillende resultat efter en periode præget af meget stor aktivitet i hele koncernen, hvor den stigende basisindtjening indikerer højt aktivitetsniveau.

Administrerende direktør Holger Bruun udtaler:
” Allerede i første kvartal foretog banken en opjustering af forventninger til årets resultat, og med det fortsat høje aktivitetsniveau forventer vi nu, at vi indfrier disse forventninger i den høje ende af intervallet. Det er i særdeleshed det lave renteniveau, der har betydet ekstra mange lånekonverteringer på realkreditområdet. Den aktivitet har selvfølgelig betydet, at vores indtjening på det område har været stigende. Omvendt har det lave renteniveau sammenholdt med stigende indlån betydet, at vi atter sender et stort beløb til Nationalbanken”

Nyt hovedkontor taget i brug
Den 1. juli 2019 tog Nordfyns Bank sit nye hovedkontor på Dannebrogsgade i Odense i brug. Hen over de kommende måneder vil de mange administrative medarbejdere, der indtil nu har siddet på flere lokationer blive samlet et sted ligesom den nye fælles produktionsenhed startes op i løbet af kort tid.

Forventningerne til hele 2019 fastholdes
Nordfyns Bank fastholder forventningerne om et resultat før for hele 2019 i niveauet 34-44 mio. Resultatet forventes realiseret i toppen af intervallet.

Venlig hilsen
Holger Bruun
Adm. direktør