Halvårsrapport 2018

Nordfyns Bank øger bundlinjen med 28%

Resultatet for 1. halvdel af 2018 blev 40,6 mio. kr. før skat.

  • Resultat før skat på 40,5 mio. kr. og 35,1 mio. kr. efter skat
  • Basisindtjeningen udgør 26,0 mio. kr.
  • Omkostningerne stiger som budgetteret til 67,4 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån reduceret til 0,6 mio. kr.

Nordfyns Bank fastholder de positive takter fra rekordåret 2017. Udlånene er en anelse lavere end forventet, men til gengæld er der fortsat høj aktivitet på de øvrige forretningsområder. Også i den seneste periode er der investeret i fremtiden. Der er tilført ressourcer både til filialerne og til de administrative funktioner og endelig er der igangsat et ambitiøst renoveringsprogram for alle bankens filialer.

Administrerende direktør Holger Bruun udtaler:
”Vi kan se tilbage på et halvår med mange spændende opgaver og fuld tryk på kedlerne og forretnings-mæssig høj aktivitet. Vi kunne godt have ønsket os at udlånene var en anelse højere. Faktisk er de lånetil-sagn, vi har givet, højere end de var på samme tidspunkt sidste år, men der er god likviditet hos mange af vores kunder, og det spiller ind her. Til gengæld fastholder vi den store indtjeningskraft, hvor fundamentet er skabt over en lang årrække, hvor vi også har haft fokus på alle andre forretningsområder end udlån”

Nordfyns Bank har i første halvår været begunstiget af positive kursreguleringer på værdipapirbeholdningen på i alt 15,2 mio. kr. hvilket primært kan henføres til salg af aktiebeholdning i Value Invest tidligere på året.

Vi investerer mange penge i fremtiden siger Holger Bruun:
”Vi er meget overbeviste om, at vores løbende investeringer i IT, indbydende rammer til medarbejdere og kunder og ikke mindst manpower er opskriften på den positive udvikling, og den skal vi fortsætte, hvor det giver mening og stor sandsynlighed for udbytte til aktionærer, kunder og medarbejdere. Vi vil være tilstede og vi vil være tilgængelige for vores kunder. Det er lige præcis de argumenter vi mødes af, når vi spørger de mange nye kunder, der vælger Nordfyns Bank som samarbejdspartner. Det er vi meget bevidste om”

Nordfyns Bank fastholder forventningerne om en basisindtjening for hele 2018 i niveauet 50–60 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 45-60 mio. kr.

Venlig hilsen
NORDFYNS BANK