Rekordregnskab fra Nordfyns Bank

:: Resultat før skat for 1. halvår af 2017 på 34,3 mio. kr.
:: Forventningerne til det samlede resultat for 2017 opjusteres

Resultat for 1. halvår 2017 i hovedtræk:

– Resultat før skat på 34,3 mio. kr. og 27,4 mio. kr. efter skat
– Basisindtjeningen udgør 32,0 mio. kr. – væsentligt bedre end forventet og opjusteres for hele 2017
– Nedskrivninger på udlån reduceret til 3,3 mio. kr.
– God vækst i forretningsomfang og tilgang af nye kunder

Første halvår af 2017 har udviklet sig rigtig godt for Nordfyns Bank, der har opnået et rekordresultat på 34 mio. kr. Baggrunden for den markante fremgang er en kombination af flere nye kunder og flere forretninger med bestående kunder. Resultatfremgangen udløser samtidig årets anden opjustering. Forventningerne til basisindtjeningen øges nu til niveauet 45-55 mio. kr.

Administrerende direktør Holger Bruun glæder sig over udviklingen:
”Vi har haft et travlt år indtil nu, og det ser ud til at fortsætte. Det er baggrunden for, at vi opjusterer vores forventninger for anden gang i år. Vores fremgang skyldes ikke enkelte områder men en kombination af, at vi fortsat får mange nye kunder samtidig med, at vores bestående kunder også efterspørger flere bankfor-retninger. Eksempelvis har vi en meget lav rente på realkreditlån, og det sammenholdt med en generel god aktivitet i samfundet har uden tvivl givet mere appetit på boligmarkedet. Og det er vel at mærke en stigende aktivitet, der ikke kun mærkes i landets største byer”

Nordfyns Bank har i første halvår været begunstiget af positive kursreguleringer på værdipapirbeholdningen på i alt 5,6 mio. kr. Banken har en forholdsvis konservativ investeringsstrategi på værdipapirområdet. Nedskrivninger på udlån og garantier falder til 3,3 mio. for 1. halvår.

Investeringer i fremtiden er på dagsordenen siger Holger Bruun:
”Lige nu glæder vi os naturligvis over den gode udvikling, vi er inde i, men vi bruger også mange ressourcer på at orientere os fremad. Vi har også i 2017 ansat mange nye kollegaer, og det bliver også et tema de kommende år. Vi skal være klar til at tage godt i mod de mange nye kunder, der søger mod os, og vi skal også hele tiden kunne fastholde den tilgængelighed, som vores bestående kunder sætter stor pris på. Et andet væsentligt område er, at vores filialer moderniseres og gøres mere tidssvarende. Filialen i Bogense bliver den første i rækken”

Nordfyns Bank opjusterer forventningerne om en basisindtjening for hele 2017 til niveauet 45–55 mio. kr.


Holger Bruun
Administrerende direktør